Hem » Integritetspolicy

Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: http://www.stilarochstolar.se.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Mina kunders personliga integritet är viktig för mig. Jag vill att du som kund ska känna dig trygg med hur behandlingen av dina personuppgifter hanteras. Jag vill därför informera dig om hur jag samlar in och behandlar dina personuppgifter., varför och hur länge de sparas. Jag som egenföretagare är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom företaget. Mina kontaktuppgifter återfinns under fliken ”Kontakt”.

Då jag lämnar offert kommer jag att spara ditt namn och dina kontaktuppgifter som mejladress, postadress samt telefonnummer. Jag kommer även att spara uppgifter om den möbel som arbetet gäller.

Analys

www.stilarochstolar.se använder sig av Google Analytics för att samla in data och statistik för webbplatsen för att förbättra användarupplevelsen.  All användar- och händelsedata anonymiseras automatiskt innan de lagras i max 26 månader.

Vilka vi delar dina data med

Inget av de de personuppgifter som insamlas delas med tredje part.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Efter utfört uppdrag eller då besked lämnats att offerten inte leder till något uppdrag kommer samtliga uppgifter att raderas inklusive eventuell mejlkonversation. Efter avslutat uppdrag sparas endast de uppgifter som rör faktureringen. Jag har inget kundregister vare sig manuellt eller digitalt.

Det enda som sparas är alltså en kopia av fakturan i enlighet med arkiveringsreglerna för bokföringsmaterial. Efter sju år kommer även denna faktura att makuleras vid bokföringsårets slut.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.